Akredytacja – typ karnetu przeznaczony dla przedstawicieli mediów. Posiadacza akredytacji obowiązuje regulamin nabywania karnetów i biletów zamieszczony poniżej.

Ceny akredytacji:
– od 19 września do 11 października br. 200 zł (z VAT)
– od 12 do 16 października br. 250 zł (z VAT).

 • Sprzedaż trwa od 19 września br. do wyczerpania puli akredytacji, ale nie dłużej niż do 16 października br.
  Należność za akredytację należy wpłacić w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia przy użyciu płatności elektronicznej dostępnej na stronie festiwalu, jedyna dostępna forma płatności to płatność poprzez system Dotpay (przelew/karta).
 • Zakup akredytacji zostanie potwierdzony e-mailem w ciągu 7 dni od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatora.
 • Akredytacje są przyznawane dziennikarzom czynnym zawodowo.
 • Akredytacja jest imienna tzn. zostanie wystawiony na imię i nazwisko podane w formularzu zamówienia. Formularz zamówienia dostępny jest na stronie festiwalu w zakładce „media” oraz pod przyciskiem „kup akredytację”.
 • Zamawiając akredytację należy dołączyć aktualne zdjęcie portretowe w pliku o wielkości nieprzekraczającej 2 Mb, które posłuży do identyfikacji właściciela akredytacji. Brak zdjęcia lub zamieszczenie zdjęcia uniemożliwiającego identyfikację osoby, traktowane będzie jako błąd w zamówieniu i może spowodować unieważnienie zamówienia.
 • Możliwe jest złożenie zamówienia zakupu akredytacji na rzecz osoby trzeciej. Osoba na rzecz której zostało złożone zamówienie zostanie poinformowana za pośrednictwem poczty e-mail o podaniu jej danych osobowych przez Zamawiającego akredytację.
 • Zamawiający może zamówić więcej niż jedną akredytację.
 • Nie można przepisać akredytacji na inną osobę.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyn.
 • Organizator nie przyjmuje zwrotu zakupionych akredytacji.

Odbiór akredytacji

 • Zakupioną akredytację może odebrać wyłącznie osoba, na której nazwisko została wystawiona.
 • Akredytację można odebrać za okazaniem dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem.
 • Akredytację będzie można odebrać za okazaniem dowodu tożsamości lub innego dokumentu ze zdjęciem w Recepcji Media (Kino Nowe Horyzonty, Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21) od 24 października 2016 od godziny 12.00 do 21.00, w dniach od 25 do 30 października od 9.00 do 21.00.
 • Nie będą wydawane duplikaty akredytacji.

Zasady korzystania z karnetu na festiwalu

 • Akredytacja obowiązuje na 7. American Film Festival, który odbędzie się w dniach 25-30 października 2016 w Kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu oraz w innych obiektach festiwalowych.
 • Akredytacja upoważnia do wejścia na wszystkie pokazy filmowe w ramach 7. American Film Festival, na które wcześniej posiadacz akredytacji odebrał bezpłatną wejściówkę w wyznaczonych przez Organizatora kasach Kina Nowe Horyzonty (Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21).
 • Akredytacja uprawnia do udziału w 26 seansach (to największa możliwa do obejrzenia ilość filmów: 5 dni festiwalu x 5 pokazów dziennie + film Otwarcia). Warunkiem dostania się na pokaz filmowy jest wcześniejszy odbiór bezpłatnego biletu (zwanego dalej „wejściówką”) na wybrany film w wyznaczonych przez Organizatora kasach Kina Nowe Horyzonty (Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21).
 • Akredytacja upoważnia do korzystania z Recepcji Media (Kino Nowe Horyzonty, Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 19), wstępu na spotkania z gośćmi festiwalowymi, umówienia się na indywidualne rozmowy z twórcami oraz dostępu do materiałów prasowych (w tym: foto i video) dotyczących festiwalu.
 • Wejściówki będą wydawane do wyczerpania puli i Organizatorzy nie gwarantują możliwości otrzymania wejściówki na każdy pokaz filmowy. Wejściówki są nienumerowane.
 • Odbioru wejściówek można dokonywać w godzinach otwarcia Kina Nowe Horyzonty, od godziny 9.00 dnia poprzedzającego pokaz filmowy do godziny rozpoczęcia danego pokazu filmowego. Kasy będą czynne do godziny rozpoczęcia ostaniego seansu. W dniu 24 października wejściówki będzie można odebrać w godzinach od 12.00 do 20.00.
 • Na seanse otwarcia i zamknięcia należy odebrać bezpłatne wejściówki w wybranych kasach w Kinie Nowe Horyzonty (Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 19A-21). Na seans otwarcia (25 października), wejściówkę należy odbierać 24 października w godzinach 12.00-20.00 bądź 25 października w godzinach 09.00-15.00. Na seans zamknięcia (29 października) wejściówkę należy odbierać 28 października w godzinach 09.00-21.00.
 • Właściciel akredytacji może odebrać tylko jedną wejściówkę na określony pokaz filmowy o określonej godzinie w ramach swojej akredytacji.
 • Właściciel akredytacji może odebrać tylko jedną wejściówkę na pokaz filmowy z danego bloku godzinowego w danym dniu. Jako blok godzinowy rozumiane są seanse odbywające się w odstępstwie czasowym nie większym niż 45 minut (np. 18.45 i 19.30 – jeden blok godzinowy).
 • Wejściówka jest ważna tylko z akredytacją. Niemożliwy jest wstęp na seanse tylko za okazaniem wejściówki.
  W przypadku braku możliwości pojawienia się na seansie, na który została odebrana wejściówka, należy ją zwrócić do wyznaczonych kas biletowych w Kinie Nowe Horyzonty. Można tego dokonać najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem seansu.